ช่องเสียบสายป้อน

ขั้วต่อตัวผู้หญิงตัวเชื่อมต่อ rf กันน้ำ, waterproof rf connector, male straight connector.