ช่องเสียบสายป้อน

waterproof rf connector, male straight connector, ขั้วต่อตัวผู้หญิงตัวเชื่อมต่อ rf กันน้ำ.