สายเคเบิลต่อพ่วงโดยตรง

ต่อสายทองแดงโดยตรง, สาย sfp dac, สายไฟเบอร์ออปติก.