สแตนทาวเวอร์

สายเคเบิลสแตนด๊อค, coax cable standoff, อะแดปเตอร์ขัดแย้ง, coax cable clamps, rf cable clamps.