ที่ยึดสายเคเบิลสำหรับป้อน

coax cable clamps, optical patch cord, rf cable clamps.