ที่ยึดสายเคเบิลสำหรับป้อน

ชั้นนำของจีน ที่หนีบสาย coax ตลาดสินค้า