ที่ยึดสายเคเบิลสำหรับป้อน

coax cable clamps, rf cable clamps, optical patch cord.