สายออปติคอลที่ใช้งานอยู่

สายทองแดงที่ใช้งาน, สายออปติคอลที่ใช้งาน qsfp, สายโคแอกเชียลออปติคอล.