ชุดสายดินสากล

ชุดสายดินทองแดงสาย coax, ชุดสายเคเบิลคู่สาย, copper grounding wire.