สายเคเบิล RF Jumper

สาย rf คู่สาย, สายจัมเปอร์ coax, สายเสาอากาศ rf.