สายเคเบิล RF Jumper

สายจัมเปอร์ coax, สาย rf คู่สาย, สายเสาอากาศ rf.