เคเบิลสถานีฐาน

สายไฟฉนวน, สายสัญญาณดิจิตอล, high speed cable.